Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

CSAB20190006927

Cebrian i Mezquita, Lluís, 1851-1934

A Constantí Llombart : Fundador de lo Rat Penat : Recòrt [Texto impreso] / Lluís Cebrián Mezquita . — València : [s.n.], 1908 (València : Tipografía Moderna , 1908)

7 h. ; 26 cm.

"Tirada de cent eixemplars". . — Dedicatoria manuscrita de Luis Cebrián a Salvador Guinot.

"Recort en la primera asamblea regionalista de Valencia, celebrada en los dies XXIX y XXX de juny del any MCMVII".

1. Llombart, Constantí, 1848-1893-Homenajes . 2. Llombart, Constantí, 1848-1893-Homenatges . I. Tipografía Moderna (Valencia) . II. Título.

Archivo Histórico Municipal (Castellón de la Plana) — Signatura: FV002262