Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

CSAB20180014932

Baidal Llosá, Francisco

¡Calentes!... señoret : película inverosimil y en prosa a manera de sainet [Texto impreso] / orichinal de Francisco Baidal Llosá . — Castelló : [s.e.], 1917 (Castelló : Imprenta de J, Barberá , 1917)

24 p. ; 22 cm.

"Estrená en molt de éxit la nit del 2 de Juliol de 1917, per les prinsipals parts del cuadro de declamació de la Joventud Socialista de Castelló de la Plana".

1. Sainetes . 2. Sainets . 3. Teatro valenciano . 4. Teatre valencià . I. Imprenta Joaquín Barberá (Castellón) . II. Título.

Archivo Histórico Municipal (Castellón de la Plana) — Signatura: FV001147