Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

CSAB20180011863

Mollà Ripoll, Enrique

Com les palometes de l' amor llauger : Escenes de la vida, págines d' amor i de dolor [Texto impreso] / per Enric Mollá Ripoll . — València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 (Valéncia : Imp. Valencianista , 1920)

16 p. ; 25 cm. . — (El Cuento del Dumenche ; nº 341, año 8)

Contiene : Apostella final del autor.

Premios: En cubierta:: "(Novel·la que ha guanyat lo primer premi dels Jocs Florals celebrats en Manises lo corrent any)".

1. Narrativa . 2. Novel·les curtes . I. Editorial Valenciana S.A. . II. Imprenta Valencianista (Valencia) . III. El Cuento del Dumenche . IV. Título.

Archivo Histórico Municipal (Castellón de la Plana) — Signatura: FV000850