Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<rdf:Description>
<dc:description>Contiene:  Novela valencianista: El primer bes / Aleixandre Fayos. </dc:description>
<dc:title>Al sant per la peanya  : Peça valenciana, original i en vers,   [Texto impreso]</dc:title>
<dc:relation>El Cuento del Dumenche</dc:relation>
<dc:description>Dedicatoria mecanografiada al autor: Joaquín Mª Balader. </dc:description>
<dc:description>En portada: " Estrenada amb gran èxit en el teatre de la Princesa, a benifici de la primera actriu còmica Na Amalia Mondejar, la nit del 29 de Giner de 1876". </dc:description>
<dc:publisher>Editorial Prensa Valenciana</dc:publisher>
<dc:type>Libros</dc:type>
<dc:language>val</dc:language>
<dc:date>1919</dc:date>
<dc:creator>Millàs, Manuel, (1845-1914)</dc:creator>
<dc:creator>Fayos Carrión, Alejandro </dc:creator>
<dc:creator>Imprenta Valencianista (Valencia)</dc:creator>
<dc:creator>Editorial Valenciana S.A.</dc:creator>
<dc:identifier>http://arxiumunicipal.castello.es/castellonbib/es/bib/record.do?id=1236</dc:identifier>
<dc:subject>Teatre valencià</dc:subject>
<dc:subject>Teatro valenciano</dc:subject>
</rdf:Description>
<div xmlns:marc="http://www.loc.gov/MARC21/slim"/>
</rdf:RDF>