Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

CSAB20180009389

Sebastián Bonafé, Francisco

Tot ho redimix l'amor [Texto impreso] / orichinal de F. Sebastian Bonafé ; ilustrasións de Morella ; fotograbats de J. García. . — València : Editorial Prensa Valenciana, 1915 (València : Imp. La Gutenberg, 1915)

512-526 p. (14 p.) : 6 h. de dib. b/n ; 24 cm.. — (El Cuento del Dumenche ; II, nº 77)

¡Realitats! / F. Miñana Gallart ; A Rosario Sarti / Juan Pascual ; A ma mare / Chusép Mª de la Torre ; A Carmen Balbastre / Carlos Salvador ; Per la honra /Miguel Fausto Alonso ; A tú / Paco Sebastián Bonafé. -

1. Novelas cortas . 2. Novel·les curtes . I. García, J. . II. García Morellá . III. Miñana Gallart, F. . IV. Sebastián Bonafé, Francisco . V. Alonso Fausto, Miguel . VI. Pascual S, Juan . VII. De la Torre, Josep Mª . VIII. Salvador i Gimeno, Carles, (1893-1955) . IX. Talleres Tipográficos La Gutenberg (Valencia) . X. Editorial Valenciana S.A. . XI. El Cuento del Dumenche . XII. Título. XIII. Título: Per la honra / Miguel Fausto Alonso . XIV. Título: A ma mare / Chusép Mª de la Torre (fill) . XV. Título: A Carmen Balbastre / Carlos Salvador . XVI. Título: A Rosario Sartí / Juan Pascual S. . XVII. Título: ¡Realitats! /F. Miñana Gallart .

Archivo Histórico Municipal (Castellón de la Plana) — Signatura: FV000603