Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

Publicacions

L' ánima en pena : cuento trachi-cómic (1908) 1
L' Antigor : Chocs Florals ---MCMVIII (1908) 1
L' aprofitament de l' aigua a L' Horta del Millars (D.L.1985) 1
L' Armelar 84 : Festes de la Madalena : Castelló, del 24 de març al 1 d' abril (1984) 1
L' Armelar : Festes de la Magdalena 1987 : del 21 al 29 de març (1987) 1
L' Armelar : Festes de la Magdalena 1989 (1989) 1
L' Armelar : Festes de la Magdalena 1991 (1991) 1
L' Armelar : Magdalena 1988, del 5 al 13 de març. (1988) 1
L' art avui a la Marina : [arts plàstiques] (1992) 1
L' Art Marià a la Comarca de la Plana (1983) 1
L' artista (1920) 1
L' artista de La Valltorta : somni (1921) 1
L' assut de Castelló i Almassora : primer centenari : 1895-1995 (D.L. 1995) 1
L' auca de Milà : revista valenciana en un acte, dividit en un próleg, un quadro i un epíleg, en prosa i vers (1918) 1
L' emigrant (1916) 1
L' environnement de Grau-Garriga (1993) 1
L' Església de la Sang Nules : procés de recuperació i conservació (1990) 1
L' espai de Moisès Gil (1993) 1
L' estel : circular para los socios (1985) 1
L' etérn cantor de amors desgrasiats (1915) 1
L' heroisme de Tadeet : comèdia valenciana en un acte, original i en prosa del veterano actor Vicente Luis Pujol (1919) 1
L' hòu Milagrós : choguet cómic en un acte y en prósa (1918) 1
L' imperi catalano- aragonès : (1200-1350) (1975) 1
L' Odi (1915) 1
"L' orfebreria a Castelló : segles XIV-XVI" (D.L. 1996) 1
L' última barraca : noveleta (1916) 1
L'Africaine : opéra en cinq actes (18--) 1
[L'Alcalde Francisco Grangel amb la maqueta de l'edifi de la Pèrgola] (1970) 1
L'Armelar :4: Castellón: 1997 (D.L. 1997) 1
L'egoisme d'una sógra : comédia bilingüe en un acte y en prósa (1917) 1
L'ermita asolada : comedia en tres actes (1919) 1
L'esperit de ma cuñá : sainet de costums valensianes, en un acte, en prosa (1917) 1
L'ilarità viennese = Wiener gemuths : valzer (18--) 1
L'incantatrice : vals de salón (1883) 1
L'incendiari : cuento (1910) 1
L'Italiana in Algeri : Melodramma giocoso in due atti (s.a.) 1
L'Oeil crevé : rigodones para piano (s.a.) 1
L'ús de la llengua vernacla en les diòcesis de la província eclesiàstica valentina : País Valencià, Illes Balears (1972) 1
El laberinto : (Plaza Mayor de Castellón) (2018) 1
Labor realizada por el Directorio Militar y el Gobierno Civil de la Dictadura : durante el quinquenio 13 Septiembre 1925 a 13 de Septiembre 1928 (1929) 1