Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

Resultats de la cerca

Todas las obras relacionadas: Imprenta Valencianista (Valencia)

Elemento sin imagen.

A la vora del riu, mare ... : caricatura de revista en un acte i en quatre cuadres

 • Thous i Orts, Maximilià, (1875-1947)
 • Madrid : Sociedad de Autores Españoles , 1920 ((València : Imprenta Valencianista ), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

A la vora del riu, mare : caricatura de revista en un acte i en quatre quadres

 • Thous i Orts, Maximilià, (1875-1947)
 • Valencia : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imprempta Valencianista), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

¿A on está el lladre? : Trenca-caps bilingüe, en un acte, original i en vers de Juan Batiste...

 • Burguet Codonyer, Joan Baptista, (1833-1904)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1919 ((València : Imp. Valencianista), 1919)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Acertar errant : quadro valenciá en un acte i en vers,

 • Balader, Joaquim, (1828-1893)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1919 ((València : Imprenta Valencianista), 1919)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Aiguarse la festa : improvització en un acte i en vers,

 • Liern, Rafael Maria, (1833-1897)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1919 ((València : Imp. Valencianista), 1919)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Al dictat : contes de l' escola

 • De Amicis, Edmondo, (1846-1908)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1921 ((València : Imprenta Valencianista), 1921)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Al sant per la peanya : Peça valenciana, original i en vers,

 • Millàs, Manuel, (1845-1914)
 • (València : Editorial Prensa Valenciana, 1919 ((València : Imp. Valencianista), 1919)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Amor fatídic : novel·la original

 • Puig Muñoz, Lluís Rafael
 • Valencia : Editorial Prensa Valenciana , 1920 ((Valencia : Imp. Valencianista ), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Amors de nines : conte per a xiquetes

 • Mateu Pascual, Juan
 • València : Editorial Prensa Valencianista , 1921 ((València : Imp. Valencianista ), 1921)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Arxiu Municipal : (notes del carnet d'un visitant)

 • Martínez Ferrando, Eduard, (1883-1935)
 • València : Editorial Valenciana S.A., 1919 ((València : Imprenta Valencianista), 1919)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Baix la còlera del déu : pel·licula tràgica

 • Buil, Eduard, (1898-1973)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imp. Valencianista), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

El bateig : novel·la inédita, original

 • Buil, Eduard, (1898-1973)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imp. Valencianista), 1929)
 • Libros
Elemento sin imagen.

El Benefisi de Mora : Apropòsit en un acte i en vers, bilingüe original del Señor Colom, amb...

 • Colom y Sales, Juan, (1852-1917)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1919 ((València : Imprenta Valencianista), 1919)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Cada ovella en sa parella : pieza bilingüe en un acto

 • García Capilla, José
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1918 ((València : Imp. Valencianista), 1918)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Camins de llum : (poesies)

 • Caballero i Muñoz, F.
 • [València] : Editorial Valenciana, 1919 (València : Imp. Valencianista)
 • Libros
Elemento sin imagen.

¡¡ Campanes de la meua terra!! : novel·la

 • Tomás Martí Vicent
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imp. Valencianista), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Un capitá de cartó : joguet cómic-líric bilingüe en un acte i en vers,

 • Bolumar, Rafael, (n. 1847)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1919 ((València : Imp. Valencianista), 1919)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Carmelo El Tonto ó Tots d' un ventre : comedieta de costums valencianes en un acte i en vers,

 • Civera Esteve, Ricardo
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1919 ((València : Imp. Valencianista), 1919)
 • Libros
Elemento sin imagen.

La chala : joguet en un acte i en vers

 • Escalante i Feo, Eduard, (1854-1921)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1919 ((València : Imprempta Valencianista), 1919)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Che, quín lio!... ; A nadal ... coques!...

 • Juan García, Josep Maria, (1884-1961)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1919 ((València : Imp. Valencianista), 1919)
 • Libros