Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

Resultats de la cerca

Todas las obras relacionadas: Impremta de Josep Guix (València)

Elemento sin imagen.

Almanach de La Tronà

 • València : [s.n.], 1908 ((València : Imp. de José Guix ), 1908)
 • Periòdics i Revistes
Elemento sin imagen.

Amors contrariats : (pasatemps)

 • Chova Rives, Josep
 • Valencia : [s.n.], 1909 ((Valencia : Establiment tipográfic de Chusép Guix), 1909)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Ánima malalta : noveleta curta

 • Villaba, Lluis de
 • Valencia : [s.n.], 1909 ((Valencia : Imprenta de Guix ), 1909)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Aventura

 • Fortuny, Antoni
 • Valencia : [s.n.], 1909 ((Valencia : Establiment tipográfic de Chusép Guix), 1909)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Cadireta d' or : idili

 • Morales San Martín, Bernardo, (1864-1947)
 • Valencia : [s.n.], 1908 ((Valencia : Establiment tipográfic de Chusép Guix), 1908)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Carmela la Pentinaora : cuadret de costums

 • Fe Castell, Vicente, (1875 - 1945)
 • Valencia : [s.n.], 1908 ((Valencia : Establiment tipográfic de Chusép Guix), 1908)
 • Libros
Elemento sin imagen.

¡Carrasco! ... : choguet cómic en un acte y en vérs, bilingüe

 • Asensio, Antonio
 • Valencia : [s.n.], 1909 ((Valencia : [s.n]), 1909)
 • Libros
Elemento sin imagen.

La carretera : noveleta catalana

 • Oller i Rabassa, Joan, (1882-1971)
 • Valencia : [s.n.], 1908 ((Valencia : Establiment tipográfic de Chusép Guix), 1908)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Cavallería Rusticana : (noveleta)

 • Piquer, Constantino
 • Valencia : [s.n.], 1909 ((Valencia : Establiment tipográfic de Chusép Guix), 1909)
 • Libros
Elemento sin imagen.

La creu del diable : llichenda

 • Bernat i Ferrer, Lluís
 • Valencia : [s.n.], 1908 ((Valencia : Establiment tipográfic de Chusép Guix), 1908)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Cuentos valensians : dotsena de frare

 • Bernat i Ferrer, Lluís
 • Valencia : [s.n.], 1908 ((Valencia : Establiment tipográfic de Chusép Guix), 1908)
 • Libros
Elemento sin imagen.

El cuheter : novéla curta

 • Ombuena Thous, Francesc, (1884-1931)
 • Valencia : [s.n.], 1908 ((Valencia : Establiment tipográfic de Chusép Guix), 1908)
 • Libros
Elemento sin imagen.

La cupletista : (novéla casi história)

 • Legua, Francisco, (1870-1926)
 • Valencia : [s.n.], 1908 ((Valencia : Establiment tipográfic de Chusép Guix), 1908)
 • Libros
Elemento sin imagen.

De retorn á la llar : comédia en un acte

 • Comes Martínez, Francisco
 • Valencia : [s.n.], 1909 ((Valencia : Establiment tipográfic de Chusép Guix), 1909)
 • Libros
Elemento sin imagen.

De vóra mar : noveleta

 • Paulino Torre, Xavier
 • Valencia : [s.n.], 1908 ((Valencia : Establiment tipográfic de Chusép Guix), 1908)
 • Libros
Elemento sin imagen.

¡Dimarts 13!.. : Juguete valenciano en un acto y en verso

 • Ovara, Josep, (1827-1881)
 • València : Libreria de Pascual Aguilar , 1877 ((València : Imp. de J. Guix ), 1877) )
 • Libros
Elemento sin imagen.

En la pórta del sél : cuento de l'horta

 • Blasco Ibáñez, Vicente, (1867-1928)
 • Valencia : [s.n.], 1908 ((Valencia : Establiment tipográfic de Chusép Guix), 1908)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Fátima : llechenda árabe

 • Blasco Ibáñez, Vicente, (1867-1928)
 • Valencia : [s.n.], 1908 ((Valencia : Establiment tipográfic de Chusép Guix), 1908)
 • Libros
Elemento sin imagen.

La festa de les fadrines : noveleta

 • Juan García, Josep Maria, (1884-1961)
 • Valencia : [s.n.], 1909 ((Valencia : Establiment tipográfic de Chusép Guix), 1909)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Fí de un idili (noveleta curta)

 • Sancho Riera, Vicente
 • Valencia : [s.n.], 1909 ((Valencia : Establiment tipográfic de Chusép Guix), 1909)
 • Libros