Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

CSAB20200013846

Certamen Centre de Disseny (2009: Castelló de la Plana)

09 Centre de Disseny Certamen de Diseño Joven : [Museu de Belles Arts de Castelló, 26 de marzo al 19 de abril de 2009] [Texto impreso]. — [Castelló] : Asociación Proyecta : Museu de Belles Arts de Castelló : Universitat Jaume I, D.L. 2009

[64] p. : il. col. ; 21 cm.

DL V 1160-2009. — ISBN 978-84-482-5188-8

1. Diseño-Certámenes . 2. Disseny-Certàmens . I. Asociación Proyecta . II. Universitat Jaume I . III. Museu de Belles Arts de Castelló . IV. Títol.

Archivo Histórico Municipal (Castellón de la Plana) — Signatura: FV006114