Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

CSAB20190022569

Universitat Jaume I

Catàleg col·lectiu de publicacions periòdiques. — 2ª ed. — Castelló de la Plana : Universitat Jaume I, 1997 (Castelló de la Plana: : Litografía Castellón])

131 p. ; 24 cm.

DL CS 389-1994. — ISBN 84-8021-098-2

1. Publicaciones periódicas-Catálogos . 2. Publicacions periòdiques -Catàlegs . I. Universitat Jaume I. Biblioteca-Centre de Documentació . II. Títol.

Archivo Histórico Municipal (Castellón de la Plana) — Signatura: FV003990