Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

CSAB20190008839

Mateu Pascual, Juan

Amors de nines : conte per a xiquetes [Texto impreso] / per Joan Mateu Pasqual . — València : Editorial Prensa Valencianista , 1921 (València : Imp. Valencianista , 1921)

12 p. ; 25 cm.. — (El Cuento del Dumenche ; Núm 362, any 14)

1. Cuentos . 2. Contes . I. Imprenta Valencianista (Valencia) . II. Editorial Valenciana S.A. . III. El Cuento del Dumenche . IV. Títol.

Archivo Histórico Municipal (Castellón de la Plana) — Signatura: FV002485