Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

CSAB20190005760

Toponímia : nom dels pobles valencians [Texto impreso]. — València : Generalitat Valenciana : Conselleria de Cultura, Educació i Ciència : Gabinet d'ús i ensenyament del valencià , D.L. 1984 (València : Gráficas Vimar , D.L.1984)

69 p. ; 22 cm.

DL V.1652-1984. — ISBN 84-505-0429-5

1. Topónimos-Comunitat Valenciana . 2. Topònims-Comunitat Valenciana . I. Comunitat Valenciana. Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. Gabinet d'ús i ensenyament del valencià .

Archivo Histórico Municipal (Castellón de la Plana) — Signatura: FV002138