Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

CSAB20180012143

Thous i Orts, Maximilià , 1875-1947

A la vora del riu, mare : caricatura de revista en un acte i en quatre quadres [Texto impreso] / original de Maximiliá Thous i F. Hernández- Casajuana ; música del mestre Asensi . — Valencia : Editorial Prensa Valenciana, 1920 (València : Imprempta Valencianista, 1920)

16, [1] p. ; 25 cm.. — (El Cuento del Dumenche ; nº 306, año 7)

1. Revista (Gènere teatral) . 2. Revista (Género teatral) . 3. Teatro valenciano . 4. Teatre valencià . I. Hernández-Casajuana, Faust, 1888-1972 . II. Asensio, Antonio . III. Editorial Valenciana S.A. . IV. Imprenta Valencianista (Valencia) . V. El Cuento del Dumenche . VI. Títol.

Archivo Histórico Municipal (Castellón de la Plana) — Signatura: FV000816