Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

CSAB20180011627

Buil, Eduard, (1898-1973)

Baix la còlera del déu : pel·licula tràgica [Texto impreso] / per Eduard Buil . — València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 (València : Imp. Valencianista, 1920)

15,[1] p. ; 25 cm.. — (El Cuento del Dumenche ; nº 350, año 8)

Premios: En cubierta: " (Segon premit de novel.la valenciana en os Jocs Florals organitzats per Lo Rat Penat, en València, l' any present)".

1. Contes . 2. Cuentos . I. Editorial Valenciana S.A. . II. Imprenta Valencianista (Valencia) . III. El Cuento del Dumenche . IV. Títol.

Archivo Histórico Municipal (Castellón de la Plana) — Signatura: FV000859