Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/MARC21/slim http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd">
 <record>
  <leader>00000cam a22000004 4500</leader>
  <controlfield tag="001">CSAB20180011467</controlfield>
  <controlfield tag="003">CSAB</controlfield>
  <controlfield tag="005">20181015131546.0</controlfield>
  <controlfield tag="008">181015s1919  esp      000 0 spa d</controlfield>
  <datafield tag="040" ind1=" " ind2=" ">
   <subfield code="a">CS-AHM</subfield>
   <subfield code="b">spa</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="100" ind1="1" ind2=" ">
   <subfield code="0">CSAA20180008290</subfield>
   <subfield code="a">Liern, Rafael Maria</subfield>
   <subfield code="d">(1833-1897)</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="245" ind1="1" ind2="0">
   <subfield code="a">Aiguarse la festa </subfield>
   <subfield code="b">: improvització en un acte i en vers, </subfield>
   <subfield code="h">[Texto impreso]</subfield>
   <subfield code="c">original de Rafael Maria Liern </subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
   <subfield code="a">València</subfield>
   <subfield code="b">Editorial Prensa Valenciana</subfield>
   <subfield code="c">1919</subfield>
   <subfield code="e">(València</subfield>
   <subfield code="f">Imp. Valencianista</subfield>
   <subfield code="g">1919)</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="300" ind1=" " ind2=" ">
   <subfield code="a">16 p.</subfield>
   <subfield code="c">25 cm.</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="490" ind1="1" ind2=" ">
   <subfield code="a">El Cuento del Dumenche</subfield>
   <subfield code="v">nº 278, año 7</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="500" ind1=" " ind2=" ">
   <subfield code="a">Dedicatoria a Enric Gaspar de l' autor. </subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="505" ind1="0" ind2=" ">
   <subfield code="a">Contiene: La vesprada roja / F. Hernández- Casajuana ; Rimes de la Semana: Lo gesmil / Jacinto Mª Mustieles ; La senda de l' amor : comèdia per a marionnettes / per Jacinto Benavente ; traducció de Carles Salvador. - p.12-14 ; Novela valensiana : Partida de Truc / Rafael Gayano Lluch </subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="518" ind1=" " ind2=" ">
   <subfield code="a">En portada: " Representada per primera volta en el teatre Principal i en el de la Princesa, de Valencia, el 18 de Novembre de 1864, a benefici dels perjudicats per la inundació d' alguns pobles de la Ribera del Xuquer, soferta el día 4 del mateix". </subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="655" ind1="0" ind2="4">
   <subfield code="0">CSAA20180001673</subfield>
   <subfield code="a">Teatro valenciano</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="655" ind1="0" ind2="4">
   <subfield code="0">CSAA20180001680</subfield>
   <subfield code="a">Teatre valencià</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="700" ind1="1" ind2=" ">
   <subfield code="0">CSAA20180010545</subfield>
   <subfield code="a">Hernández-Casajuana, Faust</subfield>
   <subfield code="d">(1888-1972)</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="700" ind1="1" ind2=" ">
   <subfield code="0">CSAA20180019203</subfield>
   <subfield code="a">Mustieles, Jacint Maria </subfield>
   <subfield code="d">(1887-1948)</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="700" ind1="1" ind2=" ">
   <subfield code="0">CSAA20180020377</subfield>
   <subfield code="a">Benavente, Jacinto</subfield>
   <subfield code="d">(1866-1954)</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="700" ind1="1" ind2=" ">
   <subfield code="0">CSAA20180012037</subfield>
   <subfield code="a">Salvador i Gimeno, Carles</subfield>
   <subfield code="d">(1893-1955)</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="700" ind1="1" ind2=" ">
   <subfield code="0">CSAA20180009945</subfield>
   <subfield code="a">Gayano Lluch, Rafael</subfield>
   <subfield code="d">(1890-1954)</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="710" ind1="2" ind2=" ">
   <subfield code="0">CSAA20180011580</subfield>
   <subfield code="a">Editorial Valenciana S.A.</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="710" ind1="2" ind2=" ">
   <subfield code="0">CSAA20180005190</subfield>
   <subfield code="a">Imprenta Valencianista (Valencia)</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="740" ind1="3" ind2=" ">
   <subfield code="a">La vesprada roja</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="740" ind1="0" ind2=" ">
   <subfield code="a">Lo gesmil</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="740" ind1="0" ind2=" ">
   <subfield code="a">Partida de Truc</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="740" ind1="3" ind2=" ">
   <subfield code="a">La senda de l' amor </subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="830" ind1=" " ind2="3">
   <subfield code="0">CSAA20180017742</subfield>
   <subfield code="a">El Cuento del Dumenche</subfield>
  </datafield>
 </record>
 <record>
  <leader>00000nxm a2200000un 4500</leader>
  <controlfield tag="001">CSAF20180011795</controlfield>
  <controlfield tag="003">CSAF</controlfield>
  <controlfield tag="004">CSAB20180011467</controlfield>
  <controlfield tag="005">20181015131409.0</controlfield>
  <controlfield tag="008">1810150u  7  1001ua  0</controlfield>
  <datafield tag="040" ind1=" " ind2=" ">
   <subfield code="a">CS-AHM</subfield>
   <subfield code="b">spa</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="852" ind1=" " ind2=" ">
   <subfield code="a">CS-AHM</subfield>
   <subfield code="j">FV000789</subfield>
  </datafield>
 </record>
</collection>