Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

CSAB20180011467

Liern, Rafael Maria, (1833-1897)

Aiguarse la festa : improvització en un acte i en vers, [Texto impreso] / original de Rafael Maria Liern . — València : Editorial Prensa Valenciana, 1919 (València : Imp. Valencianista, 1919)

16 p. ; 25 cm.. — (El Cuento del Dumenche ; nº 278, año 7)

Dedicatoria a Enric Gaspar de l' autor.

Contiene: La vesprada roja / F. Hernández- Casajuana ; Rimes de la Semana: Lo gesmil / Jacinto Mª Mustieles ; La senda de l' amor : comèdia per a marionnettes / per Jacinto Benavente ; traducció de Carles Salvador. - p.12-14 ; Novela valensiana : Partida de Truc / Rafael Gayano Lluch . — En portada: " Representada per primera volta en el teatre Principal i en el de la Princesa, de Valencia, el 18 de Novembre de 1864, a benefici dels perjudicats per la inundació d' alguns pobles de la Ribera del Xuquer, soferta el día 4 del mateix".

1. Teatro valenciano . 2. Teatre valencià . I. Hernández-Casajuana, Faust, (1888-1972) . II. Mustieles, Jacint Maria , (1887-1948) . III. Benavente, Jacinto, (1866-1954) . IV. Salvador i Gimeno, Carles, (1893-1955) . V. Gayano Lluch, Rafael, (1890-1954) . VI. Editorial Valenciana S.A. . VII. Imprenta Valencianista (Valencia) . VIII. El Cuento del Dumenche . IX. Títol. X. Título: La vesprada roja. XI. Título: Lo gesmil. XII. Título: Partida de Truc. XIII. Título: La senda de l' amor .

Archivo Histórico Municipal (Castellón de la Plana) — Signatura: FV000789