Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/MARC21/slim http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd">
 <record>
  <leader>00000cam a22000004 4500</leader>
  <controlfield tag="001">CSAB20180010859</controlfield>
  <controlfield tag="003">CSAB</controlfield>
  <controlfield tag="005">20181008085600.0</controlfield>
  <controlfield tag="008">181008s1918  esp      000 h val d</controlfield>
  <datafield tag="040" ind1=" " ind2=" ">
   <subfield code="a">CS-AHM</subfield>
   <subfield code="b">spa</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="100" ind1="1" ind2=" ">
   <subfield code="0">CSAA20180020643</subfield>
   <subfield code="a">Alegre Ortiz, Joan</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="245" ind1="1" ind2="0">
   <subfield code="a">Andreuhuet</subfield>
   <subfield code="h">[Texto impreso]</subfield>
   <subfield code="b">: Choguet bilingüe, en prósa y vers </subfield>
   <subfield code="c">orichinal de Chuán Alegre Ortiz </subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
   <subfield code="a">València</subfield>
   <subfield code="b">Editorial Prensa Valenciana</subfield>
   <subfield code="c">1918</subfield>
   <subfield code="e">(València</subfield>
   <subfield code="f">Imprenta Marco Hermanos</subfield>
   <subfield code="g">1918)</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="300" ind1=" " ind2=" ">
   <subfield code="a">18 p.</subfield>
   <subfield code="c">24 cm.</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="490" ind1="1" ind2=" ">
   <subfield code="a">El Cuento del Dumenche</subfield>
   <subfield code="v">nº 223, año 6</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="500" ind1=" " ind2=" ">
   <subfield code="a">En portada: "escrit espresament pera el grasiós actor Enrique Andreu". </subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="505" ind1="0" ind2=" ">
   <subfield code="a">Contiene: Nocturno / Manuel García Cervera ; ¡ Hui es dia de pascua! / Chusép Rodrigo Alamar ; Ensómit / A.V.P. </subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="518" ind1=" " ind2=" ">
   <subfield code="a">En portada: " estrenat en gran éxit en el Saló Novetats el 25 de febrer de 1918". </subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="655" ind1="0" ind2="4">
   <subfield code="0">CSAA20180001680</subfield>
   <subfield code="a">Teatre valencià</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="655" ind1="0" ind2="4">
   <subfield code="0">CSAA20180001673</subfield>
   <subfield code="a">Teatro valenciano</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="655" ind1="0" ind2="4">
   <subfield code="0">CSAA20180010118</subfield>
   <subfield code="a">Comedia</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="655" ind1="0" ind2="4">
   <subfield code="0">CSAA20180010132</subfield>
   <subfield code="a">Comèdia</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="700" ind1="1" ind2=" ">
   <subfield code="0">CSAA20180020094</subfield>
   <subfield code="a">García Cervera, Manuel </subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="710" ind1="2" ind2=" ">
   <subfield code="0">CSAA20180011580</subfield>
   <subfield code="a">Editorial Valenciana S.A.</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="710" ind1="2" ind2=" ">
   <subfield code="0">CSAA20180020810</subfield>
   <subfield code="a">Imprenta Marco Hermanos (València)</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="740" ind1="0" ind2=" ">
   <subfield code="a">Nocturno</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="740" ind1="1" ind2=" ">
   <subfield code="a">¡Hui es dia de pascua!</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="740" ind1="0" ind2=" ">
   <subfield code="a">Ensómit</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="830" ind1=" " ind2="3">
   <subfield code="0">CSAA20180017742</subfield>
   <subfield code="a">El Cuento del Dumenche</subfield>
  </datafield>
 </record>
 <record>
  <leader>00000nxm a2200000un 4500</leader>
  <controlfield tag="001">CSAF20180011184</controlfield>
  <controlfield tag="003">CSAF</controlfield>
  <controlfield tag="004">CSAB20180010859</controlfield>
  <controlfield tag="005">20181008084717.0</controlfield>
  <controlfield tag="008">1810080u  7  1001ua  0</controlfield>
  <datafield tag="040" ind1=" " ind2=" ">
   <subfield code="a">CS-AHM</subfield>
   <subfield code="b">spa</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="852" ind1=" " ind2=" ">
   <subfield code="a">CS-AHM</subfield>
   <subfield code="j">FV000736</subfield>
  </datafield>
 </record>
</collection>