Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

CSAB20180010644

Mateu Pascual, Juan

Amors de nines : cuento pera chiquets [Texto impreso] / orichinal de Chuan Mateu Pascual ; ilustrasións de L. Mechó ; fotograbats de Marroco - Palacios . — València : Editorial Prensa Valenciana, 1916 (València : Imp. "La Gutenberg", 1916)

23-38 p. : 4 h. de dib. b/n ; 24 cm.. — (El Cuento del Dumenche ; nº 106, año 3)

Contiene: Desengañ / Juan José Carbonell ; Aladróc / Maximiliano Thous ; Un ramell / Ricart.

1. Cuentos . 2. Contes . I. López Mechó, Adhemar . II. Marroco- Palacios . III. Carbonell, Joan Josep . IV. Ricart, F. . V. Thous i Orts, Maximilià, (1875-1947) . VI. Talleres Tipográficos La Gutenberg (Valencia) . VII. Editorial Valenciana S.A. . VIII. El Cuento del Dumenche . IX. Títol. X. Título: Un ramell. XI. Título: Desengañ. XII. Título: Aladróc.

Archivo Histórico Municipal (Castellón de la Plana) — Signatura: FV000629