Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

CSAB20180010255

Escalante i Feo, Eduard, (1854-1921)

Del Porrat de Sent Antoni a les Torres de Serrans : acte primer: comédia bilingüe en dos actes, orichinal y en vers [Texto impreso] / de Eduardo Escalante . — València : [s.n.], 1916 (València : Imp. Susesors de Emilio Pascual, 1916)

531-547 p. ; 24 cm.. — (El Cuento del Dumenche ; año III, nº132)

Bibliografía " Biblioteca valencia" p. 546. — Contiene: L' estudi / Chusép M. Martínes Castelló. - El Civil. - El natural : Aplausos/ Vicent Palanca Roig ; D /

1. Comedia . 2. Comèdia . 3. Teatro valenciano . 4. Teatre valencià . I. Martínez Castelló, Josep Maria . II. Palanca Roig, Vicente . III. Imprenta Sucesores de Emilio Pascual (Valencia) . IV. El Cuento del Dumenche . V. Títol. VI. Título: L'estudi . VII. Título: El civil . VIII. Título: Del natural : aplausos .

Archivo Histórico Municipal (Castellón de la Plana) — Signatura: FV000654