Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

CSAB20180009532

Pau, Amadeo

Choventut : noveleta [Texto impreso] / per Amadeo Pau ; ilustrasións del mateix ; fotograbats de J. García . — València : Editorial Prensa Valenciana. , 1915 (València : Imp. "La Gutenberg", 1915)

117-130 p. (14 p.) : 4 h. de dib. b/n ; 24 cm. . — (El Cuento del Dumenche ; II, nº 58)

El casament / Ricardo Sandalinas ; Sarcasme de la vida / M. Gonzales Martí ; Valensia : soneto de la semana / Chusép Mª Juan García.

1. Novel·les curtes . 2. Narrativa . I. García, J. . II. Sandalinas, Ricardo . III. González Martí, Manuel Folchi, (1877-1972) . IV. Juan García, Josep Maria, (1884-1961) . V. Talleres Tipográficos La Gutenberg (Valencia) . VI. Editorial Valenciana S.A. . VII. Títol. VIII. Título: Sarcasme de la vida . IX. Título: Valensia : soneto de la Semana. X. Título: El casament.

Archivo Histórico Municipal (Castellón de la Plana) — Signatura: FV000585